Strategi

Våre konsulenter vil hjelpe deg med å kontinuerlig forbedre, prioritere og veilede deg for å nå dine mål og sørge for at du får mest mulig ut av tid og penger.

Vår prosess

1.Oppstart

2.Idèmyldring

3.Bearbeiding

4.Lansering

Innsikt og analyse

Basert på innsikt og analyser vil vi definere suksesskriterier og overordnede mål. Disse kriteriene blir brukt som måleenheter hvor vi hele veien kan se om vi er på rett vei. 

Digital Strategi

Her danner vi en oversikt over kundereisen til målgruppene, tilpasser kommunikasjon for relevante kanaler og skaper engasjement hos forbrukere som vil bidra til økt konvertering.

Plan og utførelse

Etter innsiktsfasen vil vi utarbeide en aktivitetsplan med forslag til tiltak. Tiltakene kategoriserer vi ut ifra forventet effekt og kompleksitet. Formålet er å forstå hva, hvorfor og hvordan diverse strategier vil bidra til oppnåelsen av målsetninger.

Forretningsstrategi

Dersom bedriften eksperimenterer med digitalisering eller er en etablert digital aktør, vil vi utrede hvilke interne prosesser og resurser som kan forbedres for å optimalisere bedriftens verdikjede.

Forretningsstrategi

Dersom bedriften eksperimenterer med digitalisering eller er en etablert digital aktør, vil vi utrede hvilke interne prosesser og resurser som kan forbedres for å optimalisere bedriftens verdikjede.

ID hair Norge

«Vi vil helst bruke tiden på kundene våre, derfor er det helt fantastisk at vi kan få hjelp til alt det andre hos Fast Commerce, sier John Iversen, eier av A-salong og ID Hair. 

Dette sparer vi mye tid på, og det kostet mindre enn jeg trodde.»